Дома
Калкулатор за заштеда
ЛЕД ТЕХНОЛОГИЈА

ФЛУОРЕСЦЕНТНА ТЕХНОЛОГИЈА
ЕФИКС ЕЛЕКТРИКАЛ ДООЕЛ е фирма регистрирана во декември 2013 година. Почетните активности беа во периодот во предноќието на новогодишните празници. Првите порачки беа за изведба на Новогодишно осветление во неколку хотелско ресторантски објекти. Поради сознанието дека во Македонија целокупното осветление е со застарена технологија одлучивме дека треба да се развиваме во тој правец. Воспоставивме комуникација и соработка со една од најмоќните фирми во светот од Кина за производство на ЛЕД технологија и осветление. Нивниот бренд DICKEN LIGHTING е познат на сите континенти во светот, па така после неколку порачки од нивните производи веќе и ние постанавме препознатливи на македонскиот пазар.
За нас
За ЛЕД-от...
 • ЛЕД ОПШТА ТЕРМИНОЛОГИЈА
  ЛЕД технологијата за осветлување, е најновата технологија во заштеда на енергијата при осветлувањето.
  ЛЕД (Light Emitting Diоde) е полупроводник кој ја трансформира електричната енергија во светлина.
  ЛЕД осветлението има ниска потрошувачка на енергија, долг живот, трајност и е многу поекономично од традиционалното осветление.
  ЛЕД за прв пат биле измислени во Русија од Олег Лосев во 1927 а првото производство е организирано во октомври 1961 година.
  Првите модели можеле да емитуваат само слаба црвена светлина, но во последните 10 години со помош на технолошките достигнувања на модерната технологија ЛЕД може да ни даде видлива: ултравиолетова, инфрацрвена како и светлина со различни бранови должини.
  Првиот ефект на висок сјај на сина ЛЕД светлина беше демонстриран од Shuji Nakamura од Nichia корпорацијата во 1994 година.
  Постоењето на сини ЛЕД диоди и ЛЕД диоди со висока ефикасност брзо доведе да се развие првата бела светлина на ЛЕД, кои во комбинација на форфорна облога и мешање на жолтата со сина-за да на крајот се конвертира во бела светлина.
  Isamu Akasaki, Hiroshi Amano и Nakamura подоцна беа наградени со Нобеловата награда за физика во 2014 година за откривањето на сино LED осветлување.
 • КАКО ФУНКЦИОНИРА?
  Кога ЛЕД-от се вклучи под електричен напон диодите се активираат меѓусебно во системот и ослободуваат енергија во вид на фотони. Овој ефект се нарекува електролуминисценција, а бојата на светлината се определува со енергијата на фотоните од полупроводниците.
  Диодите се со димензија помали од 1 мм2. Имаат многу предности во однос на останатите досегашни сијалици со тоа што имаат многу помала потрошувачка на електрична енергија, подолг работен век, подобрени физички димензии и облик, како и побрзо вклучување на светлината. Во својата структура не содржат опасни материи на жива, тешки материјали и халогени гасови.
  Отпорни се на удари и вибрации. Благодарејќи на трајноста и немање на потреба за редовно одржување се идеални за интервенција во тешко пристапни зони и области како совршено решение за осветление.
 • ПРЕДНОСТИ
  ЛЕД изворот на светлина е многукратно подолготраен и поефикасен од било кој друг познат систем досега. Заштедува повеќе од 80% на енергетска ефикасност во споредба со другите системи за осветление и нема потреба од редовно одржување. Тие се сосема безбедни при шок и вибрации. Работниот век им е 35.000 – 100.000 работни часови. Создава природна светлина без опасност по здравјето на луѓето и околината со тоа што не испуштаат ултравиолетови зраци.
  ЛЕД-от има широк спектар на области каде можи да се користи. Постои голем асортиман на: ленти, прачки, сијалици, рефлектори, цевни и многу други во различни форми и функции.

  Ефикасност: LED диодите емитуваат повеќе лумени по ват отколку сијалиците со волфрамово влакно. Ефикасноста на LED осветлувањето не е под влијание на обликот и големината, за разлика од флуоресцентните светилки и цевки.
  Боја: LED диодите може да емитираат светлина во различна боја без користење на филтери во боја, како што е случај со методите на традиционалното осветление. Тоа е многу поефикасно и ги намалува почетните трошоци на производство.
  Големината на LED диодите може да биде многу мала (помали од 2 mm2) и лесно се поврзуваат со печатените плочки. Вклучување / Исклучување: LED диодите се вклучуваат многу брзо. Типичен црвен LED индикатор ќе постигне целосна осветленост во рамките на микросекунда. LED кој се користи во комуникациските уреди може да има дури и побрзо време на реакција.
  Циклус: LED диодите се идеални за користење на осветлување во велосипедизам. За разлика од стандардните светилки кои не успеваат брзо да се рестартираат и потребно им е подолго време – ЛЕД диодите реагираат моментално.
  Затемнување: интензитетот на LED диодите може многу лесно да се затемнува со пулсот на ширината на модулација или намалување на напонот. При пулсот на ширината на модулација LED светлата - особено фарови за автомобили, кога се гледаат на камера или со посматрање од страна, се чини дека трепкаат или треперат. Ова е т.н. стробоскопски ефект.
  Светлина: за разлика од повеќето извори на светлина, LED диодите зрачат многу малку топлина во форма на IR кои можат да предизвикаат оштетување на осетливи предмети или материјали.
  Дефекти: најчесто се случуваат при намалување на светлината преку димери со текот на времето, за разлика од стандардните светилки.
  Век на траење: LED диодите може да имаат релативно долг век на траење. Нивната ефективност се оценува од 35.000 – 100.000 работни часови на животен век, иако во практиката тоа се проценува да биди далеку подолг. Векот на флуоресцентните обично се проценува на околу 5.000 – 10.000 работни часови, а стандардните волфрамови светилки од 1.000 – 2.000 часови во зависност делумно од условите на користење. Неколку демонстрации покажаа дека намалувањето на трошоците за одржување од овој продолжен живот, наместо заштедата на енергијата е примарен фактор при одредувањето за ефикасноста на овие ЛЕД сијалици.
  Шок отпорност: ЛЕД диодите се со компактна структура, така да е тешко да им се наштети со било каков шок или надворешно влијание, за разлика од флуоресцентните и волфрамови светилки кои се лесно кршливи.
  Фокус: на солидно тело може да се инсталираат разни компоненти на ЛЕД диоди чија светлина можи да биди дизајнирана да биди фокусирана според разните конкретни потреби за осветлување. Стандардните и флуоресцентни извори често бараат надворешен рефлектор за да ја соберат светлината и насочат во употреблив начин. За поголемите ЛЕД пакети вкупната внатрешна рефлексија (TIR) често се користат леќи за да се постигни посакуваниот ефект. Меѓутоа кога се потребни поголеми количини на светлина, многу извори на светлина се распоредени и фокусирани кон истата цел за осветлување.
 • ДРУГИ КАРАКТЕРИСТИКИ
  За општа намена на осветлувањето потребна ни е бела светлина. ЛЕД диодите емитуваат светлина во многу тесен појас на бранови должини кои емитуваат светлина на боја, карактеристичен за енергијата на полупроводникот кој се користи за создавање на ЛЕД светлина.
  За да се емитува бела светлина од ЛЕД потребно е мешање на светлината со црвени, зелени и сини диоди, или со користење на фосфорни примеси за да се добијат други нијанси на бои.
  Методот на RGB користи повеќе ЛЕД чипови, секој од нив емитува различна бранова должина во близина на генерирање на белата светлина. Ова овозможува интензитетот на секој ЛЕД се прилагоди за промена на целокупната боја.
  При вториот метод ЛЕД диодите се во врска со фосфор. На CRI (color rendering index) вредностите можи да варираат помалку од 70 до над 90, а температурата на боја во опсег од 2.700 – 7.000 К.
scroll top